• <optgroup id="tqpyj"><em id="tqpyj"><pre id="tqpyj"></pre></em></optgroup><legend id="tqpyj"><li id="tqpyj"></li></legend>
 • <optgroup id="tqpyj"></optgroup><acronym id="tqpyj"></acronym>

  <track id="tqpyj"></track>
  1. 您所在的位置:首頁 >> 投資者專區>>財務摘要
    

   經營業績

   截至12月31日止年度 截至6月30日止6個月
   2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
   人民幣百萬元
   收入 693 1,247 1,753 1,707 1,662 1,689 1,518 1,485 1,577 835 905 832 883 786 741 780
   毛利 303 690 1,080 1,095 1,017 1,050 931 909 955 510 592 510 546 488 454 476
   經營溢利 201 321 427 408 356 362 262 242 333 217 217 175 188 137 115 153
   本公司權益持有人應占
   年度 / 期間所有溢利
   139 223 294 295 267 270 146 165 244 153 160 128 139 99 82 115

   短丝袜